11 Mayıs 2012 Cuma

Marifetnameden.İnsanın şekli karakterini nasıl ele verir?

Baş ve boyun şekil ve biçimleriyle, bunlara bağlı huy ve tabiatlarını bildirirEy aziz, hikmet ehli demişlerdir ki:


- Boyu uzun olanların kalbi saf ve temiz olur.


- Kısa boylu olanların hileleri, aldatmaları çoktur.


- Orta boylu olanlar akıllı ve hoş huylu olurlar.


- Saçları sert olan kimse, akılla atılganlığı bulur.


- Saçları yumuşak olan saf ve utanması az olur.


- Saçı sarı olanın işi, kibirlenme ve kızgınlıktır.


- Siyah saçlı olan sabırlıdır, onu ara.


- Kumral saç güzeldir, sahibi bedelsizdir.


- Saçı az olan lütufkar, anlayışlı ve nazik olur.


- Başı küçük olanın aklı azdır, gizli şeyin varsa ona söyleme.


- Başının tepesi yassı olan keder çekmez.


- Başının derisi ince olan, hayır yapar, zarar vermez.


- Kel adama yaklaşma, kötü huylu olur, ondan sakın.


- Alnı dar olanın, İçi de dar, sıkıntılı olur.


- Alnı yumru olan, çirkin ve kalın kafalı olur.


- Alnı enli olan kötü huylu olur, çünkü hastadır.


- Alnı normal olanı emin bil.


- Alnı buruşuksuz olan, şüphesiz tembel olur.


- Alnı uzun olan anlayışlı, az ise cömert olur.


- Kaşlarının arası buruşuk olan, üzüntü yükünü taşır.


- Kulağı çok büyük olan, bilgisiz ve tembel olur.


- Küçük kulaklı eğri, orta (normal) kulaklı doğru olur.


- Kaşının ucu ince olanın, işi gücü fitnedir.


- Kaşının kılları çok olanın, üzüntüleri de çok olur.


- Kaşı açık olan doğrudur, çatma olan eğridir.


- înce kaşlı güzel olur, uzunu ise kibirli olmanın delilidir.


- Kaşı yay gibi olan, her zaman güzel olur.


- Göz çukuru az olursa, o kibirli olmaya delildir.


- Siyah gözlüler itaatli, kızıl gözlüler cesur olurlar.


- Gök gözlü olan zeki, ela gözlü olan edepli, terbiyeli olur.


- Küçük gözlü hafif, büyük gözlü zarif, narin olur.


- Gözü yumru olan kıskanç, orta olan dost olur.


- Yarı kapalı göz ayıp, bakışı miskince olur.


- Köre yakın olma, sık bakan, emniyetli olmaz.


- Gözü şaşı adama bakma, çünkü o sana eğri bakar.


- Güleç gözlü olan güzeldir, kirpiği sık olan bedelsizdir.


- Büyük yüzlü olan illetlidir, küçük yüz kibirlenmeye delildir.


- înce yüzlü sevimli, kalın yüzlü hor (sevimsiz) olur.


- Uzun yüzlü olanlar yalancı olurlar.


- Ekşi yüzlü, somurtkan olanların, sözlerinin çoğu acı olur.


- Yuvarlak yüzlüler, ay’dan daha nurlu olur.


- Böyleleri çok güleç olur, onu gören muradını alır.


- Benzi kızıl olan terbiyeli, esmer olan da zeki olur.


- Benzi sarı olan illetli, siyaha çalan da tevekkelli olur.


- Burnu uzun olanın idraki (anlayışı) az olur.


- Kısa burunlu olanlar fazla korkak olur.


- Burun ucu top olan, neşeli olur.


- Burun ucu ağzına yakın olan adamdan sakın.


- Burun delikleri geniş olanın içi kibir ve kıskançlıkla doludur.


- Burun kanatları dar olan kişide küsme ve inat çok olur.


- Burnu enli olan kimse şehvete tutkundur.


- Burnu eğri olan kimsenin düşüncesi, işi başarıya ulaştırmaktır.


- Küçük ağızlı olan güzel ve fakat çok korkak olur.


- Büyük ağızlı cesur, eğri ağızlı kötü olur.


- Genizden söylenen sözler, kibirlenmeden olsa gerek.


- ince sesli erkeklerin işi, kadına şehvet duymaktır.


- Erkek sesli kadınların çoğu yalan söyler.


- Çabuk konuşan, ince anlayışlıdır.


- Kaba sesli olanın gayreti ve yardımseverliği fazladır.


- Çatal sesli olan, halktan kötülük geleceğini sanır.


- Yüzü güleç, sözü tatlı olan insan azizdir, sevilir.


- ince ve kırmızı dudaklı kimse, söyleneni iyi anlar.


- Bil ki kalın dudaklının kızgınlığı ağırdır.


- iri dişliler, çok defa yaman işler yapar.


- Normal dişi olanların, işi hoş ve doğrudur.


- Kokusu hoş olanın, huyu da güzeldir, hoştur.


- Çene kemiği ince olanın, aklı da hafif olur.


- Enli çenenin sahibi kaba olur.


- Çenesi normal olan, akıllı ve güzel olur.


- Uzun sakallı kişi hünersiz olur.


- Sık sakallı kişi kabadır, sohbetini de uzatır.


- Siyah ve az sakallı olmak zekaya delildir.


- Hiç kılı olmayan köse adamın hilesi çok olur.


- Sakalı değirmi olanın kemali de çoktur.


- Kafası enli olan ahmaklık illetine tutuktur.


- Boynu çok uzun olanın olgunluğu az olur.


- Boynu ince olan cahil olur.


- Boynu kalın olan gece gündüz yiyici (obur) olur.


- Boynu kısa olanın hilesi çok olur.


- Boynu normal olanın işi iyilik yapmaktır.


- Her uzvu normal olan, şüphesiz ki güzel olur.


Erzurumlu İbrahim Hakkı HZ - MARİFETNAME-


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yüksekten bakar ise Gönül yüksekte gezer, dem-be-dem yoldan azar, Dış yüzüne o sızar,içinde ne var ise...

Değerli yorumlarınız için çok teşekkürler...