17 Ağustos 2010 Salı

Mevla Gorelim Neyler


Ergün EkÅ�i-Mevla Gorelim Neyler
Yükleyen vadimedokunmayin. - Yüksek çözünürlüklü video keyfini yaÅ�ayın!

TEFVİZNAME
Hak şerleri hayreyler,Zannetme ki gayreyler,Arif onu seyreyler;Mevlâ görelim neylerNeylerse güzel eyler...Sen Hakk'a tevekkül kıl,

Tefvhiz et ve rahat bul,

Sabreyle ve razı ol;

Mevlâ görelim neyler

Neylerse güzel eyler.Kalbin O'na berk eyle,Tedbirini terk eyle,Takdirini derk eyle;Mevlâ görelim neylerNeylerse güzel eyler.Hallâk-ı Rahim O'dur,

Rezzâk-ı Kerim O'dur,

Fe’âl-i Hakim O'dur;

Mevlâ görelim neyler

Neylerse güzel eyler.Bil kat-ı hacâtı,Kıl O'na münacâtı,Terk eyle murâdâtı;Mevlâ görelim neylerNeylerse güzel eyler.Bir işi murâd etme,

Olduysa inâd etme,

Hak’dandır o reddetme;

Mevlâ görelim neyler

Neylerse güzel eyler.Hakk'ın olacak işler,Boştur gâm-u teşvişler,Ol hikmetini işler;Mevlâ görelim neylerNeylerse güzel eyler.Hep işleri fâiktir,

Birbirine lâyıktır,

Neylerse muvâfıktır;

Mevlâ görelim neyler

Neylerse güzel eyler.Dilde gamı dûr eyle,Rabbinle huzur eyle,Tefviz-i umûr eyle;Mevlâ görelim neylerNeylerse güzel eyler.Sen adli zulüm sanma

Teslim ol oda yanma,

Sabret, sakın usanma;

Mevlâ görelim neyler

Neylerse güzel eyler.Deme şu niçin şöyle,Bak sonuna sabr eyle,Yerincedir ol öyle;Mevlâ görelim neylerNeylerse güzel eyler.Hiç kimseye hor bakma,

İncitme gönül yıkma,

Sen nefsine yan çıkma;

Mevlâ görelim neyler

Neylerse güzel eylerMü’min işi renk olmaz,Akıl huyu cenk olmaz,Arif dili tenk olmaz;Mevlâ görelim neylerNeylerse güzel eyler.Hoş sabr-ı Cemilindir,

Takdir-i Kefilindir,

Allah ki Vekilimdir;

Mevlâ görelim neyler

Neylerse güzel eyler.Her dilde O'nun adı,Her canda O'nun yâdı,Her kuladır imdâdı;Mevlâ görelim neylerNeylerse güzel eyler.Nâçâr kalacak yerde,

Nâgâh eder ol perde,

Dermân eder ol derde;

Mevlâ görelim neyler

Neylerse güzel eyler.Her kuluna her anda,Gâh kahr-û gâh ihsânda,Her anda O bir şanda;Mevlâ görelim neylerNeylerse güzel eyler.Gâh Mu’ti û gâh Mâni

Gâh Darr ü gâh Nâfi

Gâh Hâfizu gâh Râfi.

Mevlâ görelim neyler

Neylerse güzel eyler.Gâh âbdin eder ârif,Gâh eymenü gâh hâif,Her kalbin O'dur Sârif;Mevlâ görelim neylerNeylerse güzel eyler.Gâh kalbini boş eyler,

Gâh hulkunu hoş eyler,

Gâh aşka duş eyler;

Mevlâ görelim neyler

Neylerse güzel eyler.Gâh sâde ve gâh rengin,Gâh tabun eder rengin,Gâh hürrem gâh gamgin;Mevlâ görelim neylerNeylerse güzel eyler.Az ye, az uyu, az iç,

Ten mezbelesinden geç,

Dil gülşenine gel göç;

Mevlâ görelim neyler

Neylerse güzel eyler.Bu nass ile yorulma,Nefsinle dahi kalma,Kalbinde irab olma;Mevlâ görelim neylerNeylerse güzel eyler.Geçmişle geri kalma,

Müstakbele hem dalma,

Hal ile dahi olma;

Mevlâ görelim neyler

Neylerse güzel eyler.Her dem anı zikreyle,Zirekliği koy şöyle,Hayrân-ı Hakk ol şöyle;Mevlâ görelim neylerNeylerse güzel eyler.Gel hayrete dal bir yol,

Kendin unut O'nu bul,

Koy gafleti hazır ol;

Mevlâ görelim neyler

Neylerse güzel eyler.Her sözde nasihat var,Her nesnede ziynet var,Her işte ganimet var;Mevlâ görelim neylerNeylerse güzel eyler.Hep rumzu işarettir,

Hep gamz ve beşâdettir,

Hep ayn-ı inayettir;

Mevlâ görelim neyler

Neylerse güzel eyler.Her söyleyeni dinle,Ol söyleteni anla,Hoş eyle kabul canla;Mevlâ görelim neylerNeylerse güzel eyler.Bil elsine-i halkı,

Eklâm-ı Hakk ey Hakkı,

Öğren edeb-u hulkû;

Mevlâ görelim neyler

Neylerse güzel eyler.Vallahi güzel etmiş,Billahi güzel etmiş,Tallahi güzel etmiş;Allah görelim netmişNetmişse güzel etmiş.

İbrahim Hakkı Erzurumî

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yüksekten bakar ise Gönül yüksekte gezer, dem-be-dem yoldan azar, Dış yüzüne o sızar,içinde ne var ise...

Değerli yorumlarınız için çok teşekkürler...