23 Ağustos 2010 Pazartesi

Düşmekten Korkma

Düşmekten Korkma"Tevbe etmek demek, ayağa kalmak demek; her düştüğünde yeniden kalkmak...


Düşüşlerin, yolda oluşunun alameti... düşe kalka yürüyüşünün... insan oluşunun...


Düşmekten korkmamalısın o halde. Korkacaksan, ayağa kalkamamaktan kork!" diyor Dücane Cundioğlu "İnsan "kitabının önsözünde...


Bir kaç- yüreklere su serpecek- hadis hatırlayalım :


Hz.Aliden (ra) rivayetle,Rasulullah (sav): "Şüphesiz kul Alahtan baska günahlarını bağışlayacak kimsenin olmadığını bilerek,"Ey Rabbim,günahlarımı bağışla" dediğinde bu Allahın hoşuna gider." (Ebu Davud-Suyuti)


Ebu Said (ra) den rivayetle Rasulullah (sav) buyurdu :"Şeytan şöyle dedi : "Ya Rabbi, izzetine yemin ederim ki , kullarının ruhları cesetlerinde kalmaya devam ettikçe, onları devamlı olarak yolundan saptıracağım". Allah(cc) da söyle dedi :"izzet ve celalime yemin olsun ki , Ben de onları benden bağışlanma diledikleri sürece bağışlayacağım." (Ahmed, Suyuti)


İbni Abbastan (ra) rivayetle Rasulullah (sav)buyurdu:Allahu Teala şöyle buyuruyor:"Kim bana hiç bir şeyi sirk koşmayarak , Benim günahları bağışlamaya kadir olduğumu bilirse, günahlarının çokluğuna bakmadan onu affederim".(Hakim-Suyuti)


Şeytanın günahlara girip umutsuzluga düşürmesine fırsat vermeyelim.Umutsuz olduğumuzu hissettiğimiz anda ,Allahın merhametini ,insan olduğumuzu , şeytanın zaten vazifesini yaptığını ve bizim de mümin olarak tökezleyince kalkmamız gerektiğini hatırlayalım inşallah..Hem zaten hatasız olsa idik, nefsin dürtülerini-isteklerini tam kontrol ediyor olsaydık; ya peygamber, ya melek olmamız gerekmez miydi ?Hem duamız olmasa Allah bize niye değer versindi ? Hem Allahın rahmeti gazabını geçmemiş miydi ? Hem Allah hakkında nasıl zann beslersek, öylece muamele görmeyecek miydik ? Hüsnü zan beslemedikçe ölmemekle emredilmedik mi ? Hem Allah rahmetini yüz parçaya ayırmış, sadece birini dünyaya yayıp,geriye kalan doksan dokuzunu ahirete ,bizler için saklamıyor muyduki ?Ne oldu ? Bu seferde nasılsa affedildik garantisi verir gibi mi olduk .O halde hatırlayalım Fatiha suresini..Rahman ve Rahim olan Allah, aynı zamanda Din gününün de Maliki/Sahibi.. Gazabını da hatırlayıp, rahmetine hüsnüzan besleyip, gücümüz yettiğince/mestatatu-istitaa (Biz e tasıyamayacağımız yükü yükleme diyorduk ya Amenerrasulude) kullugumuza devam inşallah..


Düşmekten değil, ayağa kalkamamaktan korkalım..


alıntı

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yüksekten bakar ise Gönül yüksekte gezer, dem-be-dem yoldan azar, Dış yüzüne o sızar,içinde ne var ise...

Değerli yorumlarınız için çok teşekkürler...