27 Şubat 2011 Pazar

isteyen


Canı terk itmek gerek bu evde canan isteyen
Kahrı nOş itmek gerek derdine dermanisteyen
2 Ma'şOkun yolında aşık na-murad olmak gerek
Ma'şOka vasl olmaya hicrinde payan isteyen
3 Ben ki ma'şOkun rızasın (isteben) buldum bu gü,n
Sadıku'l-kavl olmaya küfrine ıman isteyen
4 Ben bu sOret milkini kıldım harab anuniçün
Genci buldısa ~ceb olmaya v/ran isteyen
5 Şems firakı ağusın nOş eyle vasl-ı yar içün
Har cevrini çeker şol gül-i handan isteyen
1 Bu evde (bedende) sevgiliyi isteyenin camm terk etmesi gerek; derdine
derman isteyenin de kahrı içmesi gere~.
2 Aşıkın sevgilisinin yolunda muradına ermemiş olması gerek; ayrılığının
sona ermesini isteyen için sevgiliye (Hakk'a) kavuşmak mümkün
olmaya.
3 Ben ki sevgilinin (Hakk'ın) rızasım isteyerek bu gün buldum; küfrüne
iman isteyen sözüne sadık oltnaya.
4 Ben bu suret milkini (maddi varlık) onun için harap kıldım; viraneyi
isteyenİn hazineyi bulmasında şaşılacak bir şey yoktur.
. 5 Ey Şems, sevgiliyekavuşmak için ayrılık .zehrini iç; çünkü açılmış
gül isteyen diken eziyetine katlanır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yüksekten bakar ise Gönül yüksekte gezer, dem-be-dem yoldan azar, Dış yüzüne o sızar,içinde ne var ise...

Değerli yorumlarınız için çok teşekkürler...