21 Kasım 2010 Pazar

Sırlar deryasından

Ey Salik ! bir söz diye ki sana haktır ,Kim işitir ol sözü ol hak kulaktır,


Gerekmez aşıka keşfü keramet,


Ki bu aşıka bir tuzaktır... Sümbül Sinan Efendi Ks,


Ey Akıl Sahibi !


Şeri’at kapısında çirkin gözüken ne varsa, onun etrafında dolaşma.


İşinin baştan başa, doğru gittiğini görmek istersen de kendi isteğine


göre hareket etme.


Verdiği bizzat tutan bunu başkalarına da dinletebilir.Kendi sözüyle


amel etmeyenin sözünü başkaları da dinlemez.


Ey çok kitaplar okuyan


Sen mi tutarsın bana dak


Okur ise Sırru Ayan


Aşkda oku bir varak Yunus Emre Ks


Allah zikri, bu ruhun gıdası, bu yaralı gönlün merhemidir.Allah’ı


unuttuğun anda şeytanla yoldaş olursun.Zikirde önce ihlas gerekir.


Samimi olmayan zikir nasıl dürüst olabilir ki ?


Dil beytini pak iden


Dervişi anka iden


Alemi lahute giden


Mevla zikridir, zikri Nureddin Cerrahi Ks


Yüzünü dünyaya çevirmiş zavallı ahiret aleminden ne nasip


alabilir ki ? İşi ahireti düşünmek olanlar için Allah’tan bol bol


ihsanlar vardır.Dünya malı düşkün olanlara, ahiret günahtan


sakınanlara verilmiştir.


Dünyayı terk, nefsin zühdüdür.


Ahireti terk, kalbin zühdüdür,


Kendini terk, ruhun zühdüdür,


Terki terk, ariflerin zühdüdür. Hallac-ı Mansur ks


Eğer aklın ilmine yakın ise derviş ol, dervişlerle otur.


Dervişlerden başkalarıyla oturup kalkma.Elinden gelirse onların


gıybetinde bulunma.Dervişin elbisesi, kaba kumaştan başkası


değildir.O, istek ve arzularının ve boğazının peşinde koşmaz.


Nefsinin boğazına ayağına koymayan yiğit, Allah katına nereden


yol bulabilir ?


Hayıf benim bunca geçen ömrüme,


Dervişlik ne güzel sultanlık imiş,


Hu deyince safa verir gönlüme,


Dervişlik ne güzel sultanlık imiş. Yunus Emre ks


Gaflet uykusuna yatar uyanmaz,


Kalp gözü kapalı cahilan çoktur


Hak sözü dinlemez, asla inanmaz


İçi kafir dışı müslüman çoktur. Genç Abdal ks


Sen hakkı arayan bir kardeş isen, Allah buyruğundan başka bir


konuda ağzını açma.Eğer hiç ölmeyecek olan Allah’a dair bir


bilgin varsa, ağzına sükut mührünü vur.Akıllıların adeti sükut,


cahillerin adeti unutkanlıktır.Hakkı övmekten başka söz söyleme.


Erenler nazarında sofilik satmayalar


İhlas ile bu aşka riyayı katmayalar


Tatlı sözler söyle sen şirinlikler eyle sen


Sohbetlerde Yunus’u hergiz unutmayalar Yunus Emre ks


Akılsız ilim ziyandır.İlim bir kuş ise akıl onun kanadıdır.


İlim sahibi olupta amel etmeyen, akıl yolundan uzaklaşmış olur.


“Şükrün hakikati odur ki, nimeti veren ifade edile,


kalben biline ve söz ile de söylene”


Abdulkadir Geylani ks


İlmi olmayanları amelsiz bil, hilmi olmayanları ilse gerçek


müslüman değildirler.Hidayete ermemiş kimselerde, tevbe


düşüncesi olmadığı gibi tahkik ehli olmayanlarda hakkı göremezler.


“Altı yerde dünya sözü ile meşgul olmak otuz senelik makbul


ibadeti batıl eder; Mescidde, İlim meclisinde, Cenaze


merasiminde, Mezarlıkta, Ezan vaktinde, Kur’an okunurken”


Mevlana Celaleddin-i Rumi ks


Allah’tan zenginlik dilemek uygun düşmez.Çünkü zenginlik


iman ehline azap ve ıstırap getirir.Fakirlik ve dervişlik


mü’minin şifasıdır.Çünkü o hayatta safa vardır.Mal ve evladın


nazarında göz nuru gibi, sevgili ise de manen birer


düşmandırlar. “Mallarınız, çocuklarınız sizin için bir fitnedir”


ayetini hatırında tut.


Hırs ve tamah hastalıklarına tutuldunsa sana her taraftan bela


yüz gösterir.Para sevdasında olmayan kişi her nerede olursa


olsun selametledir.O nefis belasından değil midir ki , zavallı


muradsız kuş gelir avcının tuzağına düşer.


Gelsin marifet alan


Yoktur sözümde yalan


Emmareye kul olan


Hayrı şerri seçer mi ? Üftade ks


Münafıkta üç alamet vardır.Bu sebeble Allah’ın kahrına uğramıştır;


Vaadleri hep yalan, hep uydurma ve kuru laftan başka bir şey olmaz.


Müminlere az yardım gösterir, emanete hıyanet ederler.


İki yüzlülerin sözlerinde vefa yoktur.Bundan dolayı yüzlerinde nur


ve safa olmaz. Münafıkla yoldaşlık edenin yeri kuyunun dibinde olur.


İmanın temeli altı şeydir,


Üçü Yakin, havf ve reca


Üçü de tevekkül, muhabbet ve hayadır.


Yakin nuru kimin ruhunda parlarsa o iman ehli ve aydın gönüllü olur.


Canında Havf ( Allah korkusu ) olmayanın imanı zayıf olur.


Allah korkusu çekenlerin amel defteri temiz olmasa bile korkma.


Allah’ın rahmetinden ümit kesme.Allah’a tevekkülü olmayanın


vay haline ! diye ağlasan yeridir.Kalbinde Allah muhabbeti olmayanın


amelinden dolayı kazancı rüzgardan başka bir şey olmaz.


Ey kul ! Allah’a sevgi besle ki, azabından uzak kalasın.


Haya imandandır.Utanmazlar şeytan zümreleridir.


Eğer sen kötülüklerden sakınan iman ehliyim der isen,


günahtan sakınanların dostluğunu iste...


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yüksekten bakar ise Gönül yüksekte gezer, dem-be-dem yoldan azar, Dış yüzüne o sızar,içinde ne var ise...

Değerli yorumlarınız için çok teşekkürler...