20 Temmuz 2010 Salı

Tevbe edenin günahları affolur.

Bir hadis-i şerif meali şöyledir:


(Tevbe eden günah işlememiş gibi olur.)
[İbni Mace]


Tekrar günah işlerim korkusu ile tevbeden vazgeçmemelidir!


Günahkâr bir kul tevbe edince Cenab-ı Hak hem o kulunun günahlarını affeder hem de kulu tevbe ettiği için sevinir. İ


ki hadis-i şerif meali:
(Çölde devesini kaybedip sonra bulan kimsenin sevinmesinden çok ü teâlâ kulunun tevbe etmesine sevinir.)
[Buhari]


(ü teâlâ tevbe edenin tevbesinden dolayı susamış kimsenin suya kavuşmasından çocuğu olmayanın çocuk sahibi olmasından


ve bir şey kaybedenin o yitiğini bulmasından daha çok sevinir.


Her kim içten ve bir daha günaha dönmemek üzere ’a tevbe ederse da onun günahlarını yazan iki meleğe kendi organlarına


ve günah işlediği yere bütün bunlara günahlarını unutturur.)
[Ebu-l-Abbas]


(ü teâlâ herkese unutturunca günah işlediğine şahit kalmaz.)


Ne büyük lütuf ve ihsan. Biz günahımıza pişman olunca Cenab-ı Hak seviniyor.


Bir âyet meali de şöyledir:


(Ey müminler ’a tevbe edin ki kurtuluşa eresiniz.)
[Nur 31]
********


Sual: Günahım çok ne yapsam beni affetmez demek doğru mudur?


CEVAP


Çok yanlıştır. Çünkü Cenab-ı Hak tevbe edilen her günahı affeder. Bir kâfir küfrüne tevbe ederse mümin olur bütün günahları affolur.


Bir mümin de ’a şirk koşsa sonra pişman olup tevbe etse ü teâlâ affeder.


Bir âyet-i kerime meali:
(Ey günahta haddi aşanlar ’ın rahmetinden ümit kesmeyin! Zira bütün günahları affeder. O gafururrahimdir affı merhameti çoktur.)
[Zümer 53]


Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:


(’ın rahmetinden ümit kestirip [dinden] nefret ettirenlere lanet etsin! Kolaylaştırın güçleştirmeyin!)
[Nesai]


(’ı kullarına sevdirin ki da sizi sevsin!)
[Taberani]


(İnsanlara Rablerinden bahsederken korku ve sıkıntı veren şeylerden söz etmeyin!)
[Beyheki]


(Hak teâlâ buyurdu ki kulumun günahı göklere kadar yükselse benden ümit kesmeyip af dilerse affederim.)
[Tirmizi]


(İhlasla "La ilahe illallah" diyen Cennete girer.)
[Beyheki]


(Bir kimse yakînen ’ın Rab benim de Peygamber olduğuma inansa Cehennem ona haram olur.)
[Hakim]


(ü teâlâ günahını affından büyük görene şiddetli gazap eder.)
[Deylemi]


(Kâfir ü teâlânın rahmetinin çokluğunu bilse Cennetten ümit kesmezdi.)
[Müslim]


(İyilik ve ibadet edene büyük ecir verileceğini müjdeleyin nefret ettirmeyin!)
[Şir’a]


(Ömründe bir defa ’ı anan veya Ondan korkan Cehennemden çıkar.)
[Tirmizi]


(ü teâlâ buyurdu ki
"Ey kulum af dilediğin müddetçe günahlarının çokluğuna bakmadan affederim. Günahların bulutlara kadar yükselse de yine affederim.


Yer dolusu günahla gelsen yer dolusu mağfiretle karşılarım. Yeter ki iman ile gel!")
[Tirmizi]


ü teâlâ Davud aleyhisselama vahyetti ki:


- Ya Davud beni sev beni seveni sev! Beni de kullarıma sevdir!


- Ya Rabbi bunu nasıl yapayım?


- Nimet ve ihsanlarımı onlara hatırlat onlar benden ancak iyilik beklesinler.
ü teâlâya hüsn-i zan


Müslüman ömrünün sonlarına doğru öleceği zaman ü teâlâya daha çok hüsn-i zan etmelidir!


Yani (Ben her ne kadar günahkâr isem de ü teâlâ beni affeder) diye ümit etmelidir!

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:


(Ölürken mutlaka ü teâlâya hüsn-i zan etmelisiniz.)
[Müslim]


(ü teâlâ "Ben kulumun zannı üzereyim. Beni nasıl zannederse öyle bulur" buyurdu.)
[İbni Hibban]


(Yani " beni affeder" diye ümit ediyorsa onu affeder. ’tan ümidini keserek "Ben mutlaka Cehennemliğim" diyorsa Cehenneme gider.)


Ölüm döşeğindeki birisi Peygamber efendimize
(Cehenneme gitmekten korkuyorum; fakat ’ın rahmetinden de ümidimi kesmiyorum) dedi.


Resul-i ekrem
(Müminin kalbinde korku ile ümit varsa ü teâlâ da ona umduğunu verir korktuğundan da emin eder) buyurdu.
(Tirmizi)************Sual: Tevbe ettiğimiz bir günah ahirette yine karşımıza çıkar mı?


CEVAP


Hayır. Tevbe eden hiç günah işlememiş gibi olur.


Bir hadis-i şerif meali şöyledir:


(ü teâlâ tevbe edenin günahlarını yazıcı meleklerine unutturduğu gibi kulun kendi organlarına ve dünyada bunu bilenlere de unutturur.


O kimse ü teâlâya kavuşunca artık günahı sebebiyle aleyhine şahitlik edecek kimse kalmaz.)
[İ.Asakir]


Sual: Bir arkadaş içki kumar faiz zina ve livata gibi hemen her büyük günahı işlemiş. Tevbe edip bunların hepsini bırakmış ama


beni kesinlikle affetmez diyor. hangi günahları affetmez?


CEVAP


ü teâlâ tevbe edilen her günahı affeder. Affetmediği tek günah yoktur. Müşrikleri kâfirleri bile tevbe edince affediyor.


İki hadis-i şerif şu mealdedir:


(Hak teâlâ buyurdu ki:
Ey Âdemoğlu dua edip benden af dilersen günahların ne kadar çok ne kadar büyük olursa olsun hiç birine bakmadan seni affederim.


Göklere ulaşacak kadar günah işlesen; ama rahmetimden ümidini kesmeyip benden mağfiret dilersen seni affederim.)
[Tirmizi](Tevbe eden kimse hiç günah işlememiş gibi olur.)
[İbni Mace]Bir âyet-i kerime meali de şöyledir:
(Ey günahı çok olan kullarım ’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin! bütün günahları affeder. O sonsuz mağfiret ve nihayetsiz merhamet sahibidir.)
[Zümer 53]


Bu âyet-i kerime ve hadis-i şerifler gösteriyor ki tevbe edince her günah affolur.

***********


Sual: Bütün günahlarına değil de bunlardan birine mesela kumar oynamaya tevbe edilse diğer günahlar geciktirilse tevbe edilen günah affedilir mi?


CEVAP


Günahlar birbirine bağlı değildir. Elbette tevbe edilen ve bir daha yapılmayan günah affolur. Bu kumar olur içki olur fark etmez.


Fakat diğer günahları geciktirmek doğru değildir.


Tevbe ederken şu üç şartı gözetmeli:


1- İşlediği günaha pişman olup üzülmeli


2- Günahtan hemen vazgeçmeli


3- Bir daha yapmamaya karar vermelidir.


Bu üç şartı yapmadan yalnız dil ile tevbe etmek yalancılık olur. Günahtan sonra hemen tevbe etmek farzdır.


Tevbeyi geciktirmek bu günahı işlemekten daha büyük günahtır. Bu günah her gün bir misli artar. Bunun için de ayrıca tevbe etmek gerekir.
(Berika)

1 yorum:

  1. Tevbeyi geciktirmek bu günahı işlemekten daha büyük günahtır. Bu günah her gün bir misli artar. Bunun için de ayrıca tevbe etmek gerekir.
    (Berika)

    İnşallah Rabbim bizi layıkıyla tövbe edenlerden ve tövbesi kabul edilen kullarından eylesin.Amin...
    sağolun..sevgiler

    YanıtlaSil

Yüksekten bakar ise Gönül yüksekte gezer, dem-be-dem yoldan azar, Dış yüzüne o sızar,içinde ne var ise...

Değerli yorumlarınız için çok teşekkürler...