23 Mayıs 2013 Perşembe

insan yaratıldıgı topraga gömülür

İbni Mesud (Radıyallahu Anh) ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. "Ana rahmine müvekkel (görevli) olan melek, nutfeyi alıp avucuna koyar ve 'Ya Rabbi! Şekillenecek mi? (yaşayacak mı, yaşamayacak mı?)' diye sorar.
Eğer Mevlâ Tealâ: 'Şekillenecektir' buyurursa , melek: 'Ya Rabbi! Rızkı, ameli ve eceli nedir?' diye sorar, Mevlâ Tealâ da: 'Kitaba bak!' buyurur. O zaman melek levh-i mahfuz'a bakarak o kişinin rızkını, amelini ve ecelini orada bulur. Ve o şahsın gömüleceği toprağını alarak suyunu onunla yoğurur. İşte Mevlâ Tealâ'nın:
'Sizi ondan (topraktan) yarattık ve sizi ona iade edeceğiz.' (TâHâ Suresi:55'den) Kavl-i şerifinin manası budur." (Kurtubî, 6/363, Süyûtî, ed Dürru'l-Mensur, 5/584)

Ebu Hureyre (Radıyallahu Anh) dan rivayet edilen: "Her doğan çocuğun (yaratıldığı suyun) üzerine mutlaka kabrinin toprağından serpilir." (Ebu Nuaym, Hilye, 2/280) hadis-i şerifi de bu rivayeti takviye etmektedir.

İbni Mesud (Radıyallahu Anh) dan rivayet edilen diğer bir hadis-i şerifte de Rasulullah (Sallallahu Aleyhi Ve Sellem) şöyle buyurmuştur: "Her doğan çocuğun göbeğinde mutlaka (doğduğu mayasının alındığı) topraktan bir parça vardır, o kişi âhir ömrüne döndürülünce yaratıldığı topraktan geri iade edilerek oraya gömülür. Şüphesiz ki ben, Ebu Bekr ve Ömer, bir topraktan yaratıldık ve oraya gömüleceğiz." (Hatîb, Tarih-i Bağdad, 2/313)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yüksekten bakar ise Gönül yüksekte gezer, dem-be-dem yoldan azar, Dış yüzüne o sızar,içinde ne var ise...

Değerli yorumlarınız için çok teşekkürler...