3 Aralık 2012 Pazartesi

Yozgatlı Mehmed Said Fennî Efendi Tarafından Nâbî Merhûmunkini Tahmîsen Yazılan Na’t-ı Şerîf-i Nebevî


Yozgatlı Mehmed Said Fennî Efendi Tarafından Nâbî Merhûmunkini Tahmîsen Yazılan Na’t-ı Şerîf-i Nebevî

Medâr-ı gavs-i vuslat hayyiz-i arş-ı i’tilâdır bu
Makâm-ı fevz ü rahmet mahfel-i feyz ü rızâdır bu
Ne rütbe arz-ı ta’zîmâta sa’y etsen sez’adır bu
... “Sakın terk-i edebden kûy-ı mahbûb-ı Hüdâ’dır bu
Nazargâh-ı İlâhî’dir makâm-ı Mustafâ’dır bu”

Melekler serteser bu hıttanın firâş-ı hâkidir
Bütün kerrûbiyanın tûtiyâsı hâk-i pâkidir
Şu mihr-i ‘âlem-ârâ zerresinin tâb-nâkidir
“Felekte mâh-ı nev Bâbü’s-selâm’ın sîne-çâkidir
Anın kandîlidir hûr matla’-ı nûr-ı zıyâdır bu”

Vücûdu olmasaydı ger şuhûd iklimine vâsıl
Olurdu hilkat-i eşyâya tarîk-i ‘adem hâil
Vücûd-ı kâinâta bâ’is-i feyz oldu ve’l-hâsıl
“Bu hâkin pertevinden oldu deycûr-ı ‘adem zâil
‘İmâdın açdı mevcûdât çeşmin tûtiyâdır bu”

‘Adîl olmaz bu hâke misk ezfer kadr ü kıymette
Serâser nûr ile tahmîr edilmiş dest-i fıtratta
Tecâvüz etti kat kat atlas-ı çarhı sa’âdette
“Habîb-i kibriyânın hâb-gâhıdır fazîlette
Tefevvuk-kerde-i arş-ı Cenâb-ı kibriyâdır bu”

Makardır Fennîyâ bu ‘arz-ı akdes bir şehinşâha
Değişmem bir avuç toprağını hurşîd ile mâha
Muhakkak feyz alır kim yüz sürerse bu feyzgâha
“Mürâ’at-ı edeb şartıyla gel Nâbî bu dergâha
Metâf-ı kudsiyândır bûsegâh-ı enbiyâdır bu”

1 yorum:

  1. bunları sesli olarak dinlemekte çok keyif verirdi.emeğinize sağlık.aşure tarifime beklerim buyrun.

    YanıtlaSil

Yüksekten bakar ise Gönül yüksekte gezer, dem-be-dem yoldan azar, Dış yüzüne o sızar,içinde ne var ise...

Değerli yorumlarınız için çok teşekkürler...