23 Temmuz 2011 CumartesiSual: Euzü ve Besmele’nin manası nedir?


CEVAP


Euzübillahiminesseytanirracim demek, Allah’ın rahmetinden uzak olan ve gazabına uğrayarak dünyada ve ahirette helak olan şeytandan, Allaha’u teâlâya sığınırım, korunurum, yardim beklerim. Ona haykırır, feryat ederim demektir.


Bismillahirrahmanirrahim demek ise, her var olana, onu yaratmakla ve varlıkta durdurmakla, yok olmaktan korumakla iyilik etmiş olan Allahü teâlânin yardımı ile, bu isimi yapabiliyorum demektir.


Sual: Besmelenin fazileti nedir?


CEVAP


İlk yazılan, Besmeledir. Âdem aleyhisselama ilk gelen, Besmeledir. Müminler, Besmele yardımı ile, Sırattan geçer. Cennet davetiyesinin imzası besmeledir. Peygamber efendimiz, (Hoca çocuğa, Besmele okur, çocuk da söyleyince, Allahü teâlâ, çocuğun ve anasının ve babasının ve hocasının Cehenneme girmemesi için senet yazdırır) buyurdu.


Euzü okumak, (Euzubillâhimineşeytânirracîm); besmele okumak ise, (Bismillâhirrahmânirrahîm) demektir.


Hadis-i şerifte, (Kur'an-i kerime saygı göstermek, Euzü okuyarak başlamakla olur ve Kur'an-i kerimin anahtarı, Besmeledir) buyururdu. Sure okurken, Euzü Besmele okunur. Ayet-i kerime okurken, âlimlerin çoğuna göre, yalnız Euzü okunur. Sure veya âyet okumaya baslarken Euzü okumak vacip, Fatiha okumaya baslarken Besmele okumak da vaciptir. Diğer surelere baslarken Besmele okumak sünnettir.


Namazda, Sübhaneke okuduktan sonra Euzü Besmele okumak sünnettir. Allahü teâlâ, (Kur'an-i kerim okuyacağın zaman E'uzü... Söyle) buyuruyor. (Nahl 98)


Kesin haram olduğu bilinen bir şeyi mesela şarap içerken veya domuz eti yerken Besmele çekmek küfürdür.


İyi islere Besmele ile başlamalıdır! Hadis-i şeriflerde buyururdu ki:


(Besmele ile başlanmayan her önemli is noksan kalır.) [Beyheki]


(Eve girerken Besmele çekilirse, şeytan, “Bu eve girmeme imkân yok” der, dönüp gider.) [Tibyan]


(Amel defterinde 700 Besmele bulunanı Allahü teâlâ Cehennemden çıkarır.) [Tergibussalat]


(Besmele ile yazı yazanın haceti kolaylaşır, Allahü teâlâ da razı olur.) [Deylemi]


(Besmele ile ise başlayanın günahları af olur.) [I. Rafii]


(Yemeğe Besmele ile başlayıp, sonunda Elhamdülillah diyenin, daha sofra kalkmadan günahları af olur.) [Taberani]


(Besmele ile yenen yemek bereketli olur.) [Ibni Mace]


(Sıkıntıya düsen, “Bismillahirrahmanirrahim ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billahil aliyyil azim” derse, her türlü sıkıntıdan kurtulur.) [Deylemi]


(Bin kere Besmele okuyanın dört bin büyük günahı af olur.) [Tergibussalat]


(Helâya girerken çekilen Besmele, cinlere perde olur, avret yerlerini göremezler.) [T. Salat]


(Besmele yazılı bir kâğıdı, yerden kaldıran sıddıklardan yazılır.) [Tergibussalat]


(Besmelesiz koku sürünen, şeytanlara da koku sürmüş olur.) [Ibni Sünni]


(Şeytandan korunmak için, yemeğe Besmele ile basla!) [Taberani]


(Su içerken Besmele çek, bitince de, Elhamdülillah de ve üç nefeste iç!) [Ibni Sünni]


(Yemeğe baslarken, Allahü teâlânin adini anin, yani Besmele çekin! Başında Besmele çekmeyi unutan, hatırladığı zaman, "Bismillahi alâ evvelihi ve ahirihi" desin!) [Ebu Davud, Tirmizi, Hâkim]


Sual: İşlere baslarken kısaca Bismillah demek yetişir mi?


CEVAP


Yetişir. [“h” harfinin iyice belli olması için] (Bismillahi) demek daha uygundur.


Besmele ile başlanılan is bitince de, (Elhamdülillah) demeli, yani Allahü teâlâya şükretmelidir!


Ibrahim suresinin, (Şükrederseniz elbette nimetimi artırırım) mealindeki 7.ayet-i kerimesi ile (Az-çok bir nimete kavuşan "Elhamdülillah" derse, Allahü teâlâ, o kimseye bu nimetten daha iyisini verir) ve (Yiyip içtikten sonra "Elhamdülillah" diyenden Allahü teâlâ razı olur) hadis-i şerifleri, nimete şükredince, hem eldeki nimetin yok olmaktan kurtulacağını, hem de yeni nimetlerin ele geçmesine sebep olacağını bildirmektedir. (T.Gafilin)


Besmeleyle başlamak


Sual: Her hayırlı ise Besmeleyle başlamak gerektiğine göre, mektuplara, maillere de Besmeleyle başlamak gerekmez mi?


CEVAP


Besmeleyi İslam harfleriyle yazmak gerekir. Ancak Besmele şimdiki mektuplarda yerlerde sürünebileceği için mektuplara yazmamak daha uygun olur. Maillerde ve mektuplarda, İslam harfleriyle yazılı seklini Latin harfleriyle karışık yazmak caiz olmaz. İslam harfleriyle yazılı olup elden götürülecek mektuplara ve yine İslam harfleriyle yazılan maillere Besmeleyle başlamak sünnettir. Büyük İslam âlimi Hindistanlı Dost Muhammed Kandihârî hazretleri, 29. mektubunda buyuruyor ki:


Peygamber efendimiz, mektupların başına, (Bismillâhirrahmânirrahîm) yazardı. Mesela, Dihye-i Kelbî aracılığıyla Rum kayseri Herakliyus’a gönderdiği mektuba Besmeleyle başladı. Kâfire bile yazılan mektuba Besmeleyle başlamak sünnettir. Hudeybiye barışında Hazret-i Ali’ye Besmele yazmasını emretti.


Her hayırlı işe Besmeleyle başlamalıdır.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yüksekten bakar ise Gönül yüksekte gezer, dem-be-dem yoldan azar, Dış yüzüne o sızar,içinde ne var ise...

Değerli yorumlarınız için çok teşekkürler...