14 Şubat 2013 Perşembe

insan3


İnsanı özel ve üstün kılan nedir?Dünyada çok çesitli inanç sistemlerinde olan insanlar görüyoruz. Kitaplı dinlerin dışında kitabı olmayan dinlere tabi olan insanlar da görüyoruz. Hatta zulmani eğilimleri olanlar da görüyoruz.


Allahu Teala, biliyoruz ki herşeyi insan için yarattı. Göklerde ve arzda olan herşeyi insanın emrine musahhar kıldı. Başka yaratıklardan bahsetmiyor, cinlerden, meleklerden bahsetmiyor. İnsan diyor Allahu Teala, insanın emrine musahhar kıldım diyor.

Böyle bir dizaynda herşey çok güzel, hersey bir insanlar için yaratılmış. Diğer mahluklar bir yana, insan bir yanadır. İnsan kendisi için, kainatın yaratıldığı bir yaratıktır. İnsan bir yaratık mıdır, evet bir yaratıktır. Allahu Teala’nın halk ettiği bir mahlukudur ama en kıymetlisidir. Eşrefi mahlukattır.
Bu çok önemli bir konu. En üst seviyede yaratılmışsak eğer bu en üst seviyede yaratılmanın hamdini ve şükrünü Allahu Tealaya eda etmek mecburiyetindeyiz. İnsan olarak yaratılmak bir üstünlüktür Allah’ın bir lütfu keremidir. Sadece insan olarak yaratıldığımız için Allah’a ne kadar hamd etsek şükretsek azdır.
İnsan olmak farklıdır. İnsan, başka hiç bir yaratıkta olmayan bir nesnenin sahibidir. Ne cinlerde, ne melekelerde, ne hayvanlarda, ne de bitkilerde; hiçbirşeyde olmayan bir muhseteşem donanımla donatıldık. Çünkü bizlerde Allahın ruhu var veya vardı.
Allahu Teala bizleri ruhu ile donattı. Bütün insanlar doğduğu zaman Allah onlara ruhundan üfürür. Secde suresinin 9. ayetinde buyuruyor ki
32/SECDE-9: Summe sevvâhu ve nefeha fîhi min rûhihî ve ceale lekumus sem’a vel ebsâre vel ef’ideh(efidete), kalîlen mâ teşkurûn(teşkurûne).
Sonra (Allah), onu dizayn etti ve 
onun içine (vechin, fizik vücudun içine) ruhundan üfürdü ve sizler için sem'î (işitme hassası), basar (görme hassası) ve fuad (idrak etme hassası) kıldı. Ne kadar az şükrediyorsunuz
Allah insanın içine ruhundan üfürdü. İşte o üfürülen ruh bütün insanlarda doğduğu anda vardır. Diğer mahluklarda ruh yoktur.
Allah’a ulaşan, Allah’ın zatında yok olan, Allah’a ait olan bir ruh şu anda hepinizde mevcuttur. Ruhunu Allaha doğru yola çıkartmamış olan herkeste bu ruh şu an mevcuttur.
Ve insan Ruh, Nefs ve fizik beden olarak 3 vucuttan oluşur. 3 vücüttan oluşan baska bir mahluk mevcut degildir. Cinler nefs ve fizik bedenden olusur.
Allah insanı niçin yarattı?
Allah için olmak, Allah için yaşamak... işte en önemli konu.
51/ZÂRİYÂT-56: Ve mâ halaktul cinne vel inse illâ li ya'budûn(ya'budûni).
Ve Ben, insanları ve cinleri (başka bir şey için değil, sadece) Bana kul olsunlar diye yarattım.
Biz, insanları ve cinleri bize abd (kul) olsun diye yarattık diyor, abit olsunlar yani ibadet etsinler diye yarattık demiyor.
Birbirinden son derece farklı 2 tane kavram abd (kul) olmak ve abit (ibadet eden) olmak. Örnek vermek gerekirse, namaz kılmak, hacca gitmek, kelimei şahadet getirmek, zekat vermek, oruç tutmak; islamın 5 şartı olarak değerlendirilir ve de derler ki bunları yaptın mı doğru posta cennete gidersin. Hayır hiçkimse islamın 5 şartı ile cennete gidemez. Bu 5 şart farzdır ama ilaverleri var. Allaha ulaşmayı dilemek ve Allaha teslim olmak farzdır. Bu 7 farzın icine zikri de koymak zorundayız. İbadetlerin en büyüğü olan zikri, islamın 5 şartında yerleştirmemişiz yerli yerine.
Allahu Teala’nın indinde insanın yeri nedir? Peygamber Efendimizin (SAV) özelliği nedir?
İnsandan başka hiçbir mahlukta ruh yoktur. Allahın en sevdiği mahlukunun birşeylerle donanmış olması lazımdır ki üstün olduğu ortaya çıksın. İşte bu donanan şey, Allahın ona üfürdüğü ruhtur. Allahu Teala ona ruhundan üfürdü. Bu sebeple insan alemlere üstün kılındı.
Allahu Teala Enbiya suresi 107. ayeti kerimesinde Peygamber efendimize diyor ki:
“Seni Biz, sadece âlemlere rahmet olarak gönderdik.”
Bütün alemlere rahmet olmak üzere yaratılan son nebi, son peygamber, hatemül nebiin.
Diyor ki Allahu Teala :33/AHZÂB-40: Muhammed (A.S), sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası olmamıştır (değildir). Fakat Allah'ın Resûl'ü ve Nebîler'in (Peygamberler'in) Hatemi'dir (Sonuncusu). Allah, herşeyi en iyi bilendir.
Peygamber efendimiz (SAV) bütün alemlere rahmet olarak gönderilmiştir ve O peygamberlerin sonuncusudur. Nübüvet O’nunla mühürlenmiştir.

1 yorum:

  1. Yazi düzenlemeniz biraz düzensiz gibi. Daha özenli olun lütfen. Ve lütfen bu yazdiklarimi yanlis anlamayin insallah. Daha öncede dedigim gibi bu blogu herkes okumali insallah.

    YanıtlaSil

Yüksekten bakar ise Gönül yüksekte gezer, dem-be-dem yoldan azar, Dış yüzüne o sızar,içinde ne var ise...

Değerli yorumlarınız için çok teşekkürler...